Vasastans bostadsmarknad: April 2015

Våren har kommit och nu knoppas det i Vasastans lundar. Dags för nya tag och en bra tid tycker vi, att börja med nya vanor. Framför dig har du nu Vasastansmäklarnas Marknadsbrev. Avsikten är att ge dig en insikt i hur Vasastans bostadsmarknad och priser utvecklas och hur vi ser på framtiden i Vasastan.

 

Marknaden

Det har knappast undgått någon som går i flyttankar att marknaden är i kraftig uppgång. Priserna drivs upp av en kombination av lågt utbud, låga räntor och ett överskott av köpare som vill göra sin affär innan nya amorteringskrav höjer utgifterna.

Senast som vi kan minnas att priserna steg i en motsvarande hastighet var våren 2007, då priserna steg med 20-25% på fyra månader. Även då drevs priserna upp bland annat av en sjunkande ränta. Den som tog på sig ett lån sommaren 2007 kunde finansiera köpet till 100 % med lån och till en ränta som understeg 1 %.

Priserna i Vasastan steg med 8 % under första kvartalet i år enligt Mäklarstatistik. Vi har nu ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 84 700 kr, vilket gör Vasastan återigen till Stockholms dyraste stadsdel. I Vasastansmäklarnas försäljningar låg kvadratmeterpriset på 88 400 kr, något som vi är mycket stolta över. Det visar att kvalitet lönar sig.

 

 

 

För årets andra kvartal förutspår vi en fortsatt prisstegring om än något dämpad som följd av ett säsongsbetonat ökande utbud. För dig som letar är det bra att veta att det ofta är ett högt utbud sista veckan i maj och första veckan i juni, vilket kan leda till fyndläge just då.

Övrigt/Kuriosa

Angående det stundande amorteringskravet så kan det vara intressant att veta att det är ett förslag från Finansinspektionen och har mött kritik från olika remissinstanser varav den allvarligaste kritiken lyfts av Kammarrätten i Jönköping som anser att Finansinspektionen inte har stöd i lagen att meddela föreskrifter på detta sätt och därför avstyrker förslaget. Hur det hela kommer att sluta får vi se när remissrundan är avklarad.

Det kan också vara värt att notera att när man jämför genomsnittspriserna i innerstadsdelarna så dras naturligtvis Kungsholmen och Östermalm ned av de funkisområden som ligger i utkanten av stadsdelarna medan Vasastan saknar sådana områden. Men det behöver vi ju inte göra någon stor sak av tycker vi.

Planerar du att byta bostad och vill träffa en av våra fantastiska mäklare? Mejla oss på info@vasastansmaklarna.se eller ring på 08-612 94 00 så hjälper vi dig.

Kontakta oss

På Vasastansmäklarna vet vi vad som krävs för att göra en riktigt bra bostadsaffär. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer.