Vasastans bostadsmarknad: Juni 2016

Nu är sommaren här med besked och löpsedlarna skrålar ut sin klagosång om den fallerande bostadsmarknaden, precis som de gör varje år vid den här tiden. Bubblan spricker, prisrallyt är över och nu faller priserna. Då är det dags att kasta ett öga på marknaden och se om tidningarna har rätt tycker vi!

Framför dig har du nu Vasastansmäklarnas Marknadsbrev. Avsikten är att ge dig en insikt i hur Vasastans bostadsmarknad och priser utvecklas och hur vi ser på framtiden i Vasastan.

Marknaden

Efter en lång prisuppgång med korta försäljningsprocesser och hetsiga budgivningarna så kom maj att präglas av ett kraftigt förhöjt utbud i Vasastan. Till en början drevs utbudshöjningen av en kraftig ökning av nypublicerade annonser under början och mitten av maj. Det i sin tur ledde till förlängda försäljningstider och dämpade budgivningar, vilket höll utbudet uppe på höga nivåer under slutet av maj. Vi får gå tillbaka till 2011 för att hitta en utbudsnivå som motsvarar den vi haft nu i maj. Särskilt tvåorna i Vasastan drabbades hårt med ett utbud på hela 144 st under vecka 20. Det kan man jämföra med ett utbud som normalt för våren har ca 80 st tvåor.

Mäklarstatistik rapporterade ett snittpris för Vasastan på 93 907 kr per kvadratmeter. Något under de 94 700 kr som vi hade i April. Tidningarna har rapporterat prisnedgångar på 5-10% under slutet av maj. Vi tror snarare på ca 5 % för perioden. Det är en dramatisk nedjustering av priserna och den förklarande faktorn ser vi vara det mycket höga utbudet under maj.

För juni ser vi att utbudet sjunkit lika drastiskt som det steg i maj. Det talar för att priserna höjs något under juni månad i förhållande till maj. Juli är normalt en månad som präglas av ett lågt utbud med få säljare och sänkt efterfrågan. Det kan vara en mycket gynnsam marknad att sälja på som följd av den låga konkurrensen.

Seb:s boprisindikator för maj signalerar en stark tro på positiv utveckling av bostadspriserna, så det blir intressant att se hur den kommer att utvecklas under sommaren. Det är sannolikt först i höst som vi ser om amorteringskravet kommer att dämpa eller trycka tillbaka prisstegringen på bostäder.

Övrigt/Kuriosa

Nu är vi en vecka in i marknaden efter amorteringskravet och det är ännu för tidigt att säga hur marknaden påverkats. För dig som funderar att byta boende under andra halvan av 2016 är det hög tid att höra av dig till oss, så att du kan få några goda råd om vad du kan tänka på för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en lyckad bostadsaffär.

Undrar du vad din egen bostad är värd idag? Mejla oss på info@vasastansmaklarna.se eller ring på 08-612 94 00 så hjälper vi gärna dig med en kostnadsfri värdering!

Kontakta oss

På Vasastansmäklarna vet vi vad som krävs för att göra en riktigt bra bostadsaffär. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer.